Izolace základů FATRAFOL-H

Hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti , podpovrchové a podzemní vodě , některým kapalinám a radonu.

Systém FATRAFOL-H plní také funkci radonové izolace a Fatra, a.s. nabízí v rámci technické podpory bezplatné výpočty dimenzování radonových izolací (kontaktní e-mail: radon@fatra.cz)