Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údaju odběratelů

  1. Veškeré údaje z objednávek, smluv, prostředků komunikace na dálku nebo získané jiným způsobem na základě zákona mohou být ve smyslu zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, ve znění pozdejších předpisů, shromaždovány Společností IZOLACE VACHA jako jejich správcem, který je bude zpracovávat výhradně v rozsahu poskytnutém odběratelem.

  2. Shromáždené a zpracované údaje budou sloužit zásadně pro potřebu Společnosti IZOLACE VACHA s tím, že jejich poskytnutí je dobrovolné a odběratel tímto dává Společnosti IZOLACE VACHA k jejich shromaždování a zpracování svůj výslovný souhlas.